Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Klauzula informacyjna Przedszkola nr 56 w Gdyni

  OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

   

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 56,
   ul. Chylońska 237, 81-007 Gdynia, e-mail: przedszkole@p56.edu.gdynia.pl

  • Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl

  • Państwa dane osobowe  przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

  • Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja Przedszkola.

  • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
   w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

  • W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.

  • Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Przedszkole, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.

  W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.

  • W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy
   z zakresu ochrony danych osobowych.

  • Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
    w oparciu o otrzymane dane osobowe.

  • Przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

  • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).

  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

   

   

  Data dodania: 2018-11-29 12:25:12
  Data edycji: 2023-12-08 18:32:42
  Ilość wyświetleń: 1664

  "Dziecko chce być dobre.

  Jeśli nie umie-naucz, jeśli nie wie-wytłumacz, jeśli nie może-pomóż"

  Janusz Korczak
  godło Polski - link do strony głównej
  Kontakt

  81-007 Gdynia

  ul. Chylońska 237

  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Biuletynu Informacji Publicznej