Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Koncepcja Przedszkola

  Nasze przedszkole oferuje:

  postępowe metody pracy rozwijające wszystkie obszary edukacyjne dziecka; przestronne i estetyczne sale edukacyjne wyposażone w sprzęt multimedialny, a także meble oraz zabawki spełniające odpowiednie normy i posiadające certyfikaty; nowoczesny ogród przedszkolny z bogatym wyposażeniem sprzyjającym aktywności fizycznej i kreatywności najmłodszych; wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną: logopedów, nauczycieli i metodyków nauczania języka angielskiego; doświadczony i przyjazny personel nastawiony na jak najłagodniejszą adaptację dzieci do warunków przedszkola.

   

  Zajęcia dodatkowe:

  zajęcia z logopedą; zajęcia z psychologiem; tańce; rytmika; język angielski, zajęcia sportowe na sali gimnastycznej.

  Nasze cele:

  dbamy o bezpieczeństwo podopiecznych i pracowników przedszkola; szacunek, dobro i piękno to priorytety wiodące w tworzeniu przyjaznej atmosfery zarówno wśród pracowników, jak i podopiecznych naszego przedszkola; jesteśmy placówką przyjazną dzieciom, rodzicom oraz pracownikom; otwartą na ich potrzeby i dostosowującą się do ich wymagań; praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości; przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole; przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji; przedszkole przestrzega praw dziecka, dbając o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną; rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola; przedszkole promuje swoje osiągnięcia i pracuje nad dobrą opinią w środowisku.

  Dziecko:

  głównym założeniem przedszkola jest zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa; dziecko aktywizowane jest poprzez wprowadzanie metod opartych na zadaniach twórczych, otwartych, zabawach badawczych i eksperymentach; istotnym warunkiem rozwoju dziecka w naszym przedszkolu jest rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz poczucia szacunku wobec siebie i innych; dziecko jest wspierane w swoich działaniach, otrzymując pomoc i zachętę do indywidualnego funkcjonowania w różnych obszarach aktywności; dziecko nabywa wiadomości i umiejętności z Podstawy Programowej.

  Rodzic:

  rodzice są partnerami przedszkola; w ramach wypracowanych zasad rodzice współdecydują w sprawach przedszkola w obszarze wychowawczym i organizacyjnym; przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy; rodzice są zaangażowani w życie przedszkola: współorganizują tradycyjne uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki; przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami, prowadzenie rozmów rozwojowych i zajęć otwartych oraz umożliwienie im kontaktu ze specjalistami.

  Nauczyciel:

  dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych; stosuje aktywizujące i zindywidualizowane metody pracy, dostarczając bodźców i prowokując dziecko do działania; wyzwala u dzieci aktywność poznawczą i fizyczną; respektuje prawa dziecka; chroni oryginalność myślenia dziecka; nie wyręcza lecz pomaga dziecku; wyzwala pomysłowość dziecka swoją kreatywnością.

  Rozwój przedszkola:

  Zasoby przedszkola i środowiska lokalnego wykorzystywane są na rzecz wzajemnego rozwoju. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez: organizowanie Olimpiady Sportowej oraz Klubu Małego Sportowca, współpracę z Klubem Sportowym (zapraszanie trenerów na zajęcia sportowe dla dzieci), zapraszanie sportowców, codzienny pobyt na powietrzu organizowanie zabaw ruchowych i gier zespołowych, komponowanie jadłospisów zgodnie z piramidą zdrowego żywienia. Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej rzeczywistości: organizowane są wyjścia do miejsc kultury (kino, teatr), wycieczki, wyjścia do biblioteki i szkoły. Przedszkole gości ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin. Organizowane są imprezy środowiskowe, konkursy plastyczne oraz zawody sportowe. Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami, m.in. Przedszkolem nr 32, Ośrodkiem Zdrowia, Biblioteką Publiczną w Gdyni, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Gdyni, Strażą Pożarną, Kolejami Miejskimi, Komunalnym Związkiem Gmin Redy i Chylonki,OPEC-em, Stowarzyszeniem Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Gdyni.

  Data dodania: 2018-04-05 21:18:56
  Data edycji: 2018-12-10 19:21:30
  Ilość wyświetleń: 1841

  "Dziecko chce być dobre.

  Jeśli nie umie-naucz, jeśli nie wie-wytłumacz, jeśli nie może-pomóż"

  Janusz Korczak
  godło Polski - link do strony głównej
  Kontakt

  81-007 Gdynia

  ul. Chylońska 237

  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Biuletynu Informacji Publicznej