Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Konkurs Eko-postanowienia

REGULAMIN  KONKURSU EKOLOGICZNEGO

„EKO-POSTANOWIENIA”

Nazwa konkursu: ,, Eko-postanowienia ”
Organizatorem konkursu jest Przedszkole  Nr 32 „Cisowiaczki” oraz Przedszkole Nr 56 w Gdyni                                                                        

Nauczycielki: Joanna Jankowska (Przedszkole Nr 32), Marzena Bukowska, Monika Felisiak, Tatiana Dąbrowska (Przedszkole Nr 56)

Cele konkursu:

 • popularyzowanie poezji,
 • rozwijanie wrażliwości na słowo pisane,
 • zainteresowanie dzieci ekologią i ochroną środowiska,
 • wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności,
 • promowanie młodych talentów,
 • propagowanie ekologicznego stylu życia.


Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 • prace należy kierować do Przedszkola Nr 32 „ Cisowiaczki”  ul. Kcyńska 6, Gdynia 81 – 005, tel. 58 623 63 43 lub Przedszkola Nr 56 ul. Chylońska 237 81-007 Gdynia tel. 608-897-111

do 26.04.2018r. (26 kwietnia jest ostatecznym dniem dostarczenia prac)

 • Konkurs trwa od 12.04.2018r. do 26.04.2018r.

 

Przebieg konkursu:

    ◦ Każde dziecko biorące udział w konkursie zobowiązane jest do napisania wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem wiersza dotyczącego ekologii i dbania o  środowisko. Wiersz należy napisać na kartce A4. Mile widziany będzie obrazek narysowany przez dziecko ilustrujący treść wiersza.

 • Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia zgody rodziców na przetwarzanie danych i wizerunku dziecka na potrzeby konkursu „Eko-postanowienia”.

Kryteria oceny:
Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

 • interpretacja tematu,
 • kultura słowa.

 

Nagrody dla laureatów
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe , dyplomy oraz emblematy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy - podziękowania oraz emblematy.

 

 

                                                       Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !!!

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych i wizerunku mojego dziecka ……………………………….. (imię i nazwisko dziecka ) z Przedszkola………........................... (nr i nazwa przedszkola) w Gdyni na potrzeby konkursu „Eko-postanowienia” organizowanego w dniach 12-26.04.2018r.

……………………………………….

                                                                                                              (podpis rodzica)

Data dodania: 2018-04-10 07:40:22
Data edycji: 2018-04-11 14:12:38
Ilość wyświetleń: 325

"Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie-naucz, jeśli nie wie-wytłumacz, jeśli nie może-pomóż"

Janusz Korczak
Godło
Kontakt

81-007 Gdynia

ul. Chylońska 237

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button