Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Najczęstsze wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym

Najczęstsze wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym

Najczęstsze wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym

 

SEPLENIENIE (sygmatyzm) –  zaburzenie polegające nieprawidłowej artykulacji głosek dentalizowanych, tzw. trzech szeregów /s,z,c,dz/, /ś,ź,ć,dź/, /sz,ż,cz,dż/.Jest to najczęściej występująca wada wymowy. Wyróżniamy :

  • Parasygmatyzm- zastępowanie głoski lub głosek dentalizowanych inną głoską lub innymi głoskami),
  • Mogisygmatyzm- opuszczanie głoski/głosek dentalizowanych;
  • Sygmatyzm właściwy- deformację, zniekształcenie głoski najczęściej poprzez międzyzębową lub boczną wymowę głosek.

Sygmatyzm właściwy może być zaburzeniem izolowanym lub być sprzężony z innymi wadami. W przypadku seplenienia międzyzębowego, gdy międzyzębowo wymawiane są głoski /t, d, n/ a także  /l/ i /r/, mówi się o seplenieniu międzyzębowym wielorakim.

Przyczyny:

 - czynniki środowiskowe, np. nieprawidłowej wymowie głosek dentalizowanych u osób z najbliższego otoczenia dziecka w okresie rozwoju mowy;

  • czynniki  organiczne i funkcjonalne, np. w nieprawidłowej budowie języka lub wędzidełka podjęzykowego, w przypadku wady zgryzu, najczęściej przy zgryzie otwartym, przy niepełnym uzębieniu, przy niedosłuchu, niedokształceniu słuchu fonemowego, obniżeniu sprawności mięśni języka i warg (do czego przyczynić się mogą częste nieżyty górnych dróg oddechowych, oddychanie ustami, infantylne połykanie, nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka oraz złe nawyki żywieniowe).

ROTACYZM – nieprawidłowa wymowa głoski /r/, zamiana jej na głoskę /l/, /j/, lub opuszczanie głoski. Najczęstszym zaburzeniem w realizacji głoski /r/ jest wymawianie tylnojęzykowe, tzw. „francuskie r” oraz jednouderzeniowe – bez wibracji języka.

KAPPACYZM I GAMMACYZM – zamiana  głosek /k, g/ najczęściej na /t, d/.

LAMBDACYZM – nieprawidłowa artykulacja głoski /l/, najczęściej zamiana na /j/, lub pomijanie jej w wymowie;

JĄKANIE ROZWOJOWE– najczęściej występująca niepłynność mowy w wieku przedszkolnym, w okresie kształtowania się kompetencji komunikacyjnych dziecka. Zaburzenie mija samoistnie  najczęściej po ok. pół roku. Jeśli proces ten przedłuża się i dziecko ma coraz większe trudności z płynnym mówieniem, mamy do czynienia z  jąkaniem wczesnodziecięcym, które wymaga terapii.

DYSLALIA WIELORAKA – zaburzenie polegające na występowaniu jednocześnie kilku wad wymowy, które znacznie utrudnia zrozumienie mowy dziecka.

Opracowały:
Olimpia Galińska, Adrianna Krupińska

Literatura:

 https://www.komlogo.pl/

Data dodania: 2020-02-03 21:46:34
Data edycji: 2020-02-03 21:47:41
Ilość wyświetleń: 1073

"Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie-naucz, jeśli nie wie-wytłumacz, jeśli nie może-pomóż"

Janusz Korczak
Godło
Kontakt

81-007 Gdynia

ul. Chylońska 237

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej