Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rozkład dnia

Rozkład dnia

ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 56

GODZINY
RODZAJ DZIAŁAŃ
CZYNNOŚCI I SPOSOBY REALIZACJI

6.00-8.00

 

Schodzenie się dzieci

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, gry stolikowe, zabawy logopedyczne, matematyczne, rozmowy, ćwiczenia poranne, oglądanie książeczek, zabawy konstrukcyjne.

8.00-8.30

 

Śniadanie

 

Czynności higieniczne, sprawdzanie obecności dzieci.

8.30-9.00

 

 

Zabawy dowolne

 

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela, współudział w przygotowaniach pomocy do zajęcia.

9.00- 11.30

 

Zajęcia kierowane i niekierowane

 

Zajęcia inicjowane przez nauczyciela rozwijające sprawność fizyczną, emocjonalną, społeczną, poznawczą (ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy matematyczne, zabawy przyrodnicze, zabawy w teatr, zabawy językowe, ćwiczenia logopedyczne, zabawy plastyczne, przygotowanie do nauki czytania i pisania, zajęcia z języka angielskiego, zabawy badawcze, wycieczki, spacery, wizyty gości, uroczystości, zajęcia muzyczno-ruchowe, zabawy dowolne i zorganizowane na powietrzu, przedstawienia teatralne), terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, pełnienie dyżurów.

11.45-12.15

 

Obiad

 

Czynności higieniczne, nauka kulturalnego spożywania posiłków. Pełnienie dyżurów.

12.15-14.00

 

Odpoczynek poobiedni

 

Odpoczynek gr 1, 2, 3, 4 (spanie – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, oglądanie książeczek).

Grupa 5,6: ciche zabawy w kącikach zainteresowań, słuchanie bajek czytanych, z płyty, zajęcia wspomagające w małych grupach, gry i zabawy stolikowe, pobyt na powietrzu, gry i zabawy sportowe, teatralne, zabawy dydaktyczne oraz plastyczne.

14.00-14.30

 

Podwieczorek

 

Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych, nauka kulturalnego spożywania posiłku, wdrażanie do samodzielności.

14.30-17.00

 

Zajęcia zorganizowane z inicjatywy nauczyciela i dzieci, rozchodzenie się dzieci.

 

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe, prace porządkowe, omówienie wydarzeń dnia, zabawy ortofoniczne, artykulacyjne, słuchowe, muzyczne, matematyczne, taneczne, teatralne,  zabawy konstrukcyjne oraz tematyczne.  Praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia, praca z dzieckiem zdolnym. Pobyt w grupach łączonych. Wdrażanie do zasad kulturalnego żegnania się.

 

Data dodania: 2018-02-24 10:39:34
Ilość wyświetleń: 1241

"Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie-naucz, jeśli nie wie-wytłumacz, jeśli nie może-pomóż"

Janusz Korczak
Godło
Kontakt

81-007 Gdynia

ul. Chylońska 237

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button